Вітаємо в Особистому кабінеті користувача послуг ДП "Вінницястандартметрологія"

Діяльність ДП "Вінницястандартметрологія" спрямована на економічний розвиток регіону, так як тільки розвинена економіка є основою добробуту і процвітання. Наша праця є внеском у розвиток держави, суспільства – щоб Україна зайняла гідне місце серед розвинених країн світу
   Запрошуємо всіх громадян, підприємців і виробників до плідної співпраці.


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙